Installation plante avec Office 365 ProPlus

Ask your questions and get help with Zimbra's Outlook Connector.
mcneron
Posts: 2
Joined: Wed Nov 04, 2015 10:14 am

Installation plante avec Office 365 ProPlus

Postby mcneron » Thu Nov 08, 2018 7:00 pm

Bonjour,
J'ai un poste sur lequel j'ai installé Office 365 ProPlus, avec Windows 10, mais l'installation est interrompue avec l'éternel message "L'installation a été interrompue avant la suppression de Zibra Connecteur. Vous devez redémarrer le programme d'installation pour essayer à nouveau.".
Que puis-je faire?

Merci


EricVanDenBerghe
Posts: 1
Joined: Mon Aug 12, 2019 9:43 am

Re: Installation plante avec Office 365 ProPlus

Postby EricVanDenBerghe » Mon Aug 12, 2019 12:18 pm

Exitcode 1603 bij installeren van Zimbra Connector for Outlook (ZCO meerdere versies) op Windows 10 Ent x64 NL (versie 1709 en 1803) met Office 365 ProPlus (32-bit en 64-bit)

Fout bij installatie:
--------------------
Installatie onvolledig
Het installatieprogramma is onderbroken voordat Zimbra Connector kon worden geïnstalleerd.
Je moet het installatieprogramma opnieuw starten om het opnieuw te proberen.
Klik op Sluiten om af te sluiten.

Dezelfde fout herhaalt zich telkens na ZCO opnieuw te installeren.


Dezelfde fout voor:

+ Windows 10 Enterprise 64-bit version 1709 (Nederlandstalig)
+ Office 365 ProPlus (32-bit)
+ ZCO versie 8.7.1 (ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi)

OF:

+ Windows 10 Enterprise 64-bit version 1803 (Nederlandstalig)
+ Office 365 ProPlus (64-bit)
+ ZCO versie 8.7.1 (ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x64.msi).

Met Office 365 ProPlus (32-bit):
Errorlevel=1603 na installatie met opdracht:
start /wait "Install ZCO" msiexec.exe /passive /i ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi
errorlevel=1603

Dezelfde fout (exitcode 1603) bij hieronder vermelde versies van ZCO:

• Zimbra Connector Outlook (8.8.15.1834) - Windows 32-bit (ZimbraConnectorOLK_8.8.15.1834_x86.msi).
• Zimbra Connector Outlook (8.7.10.1711) - Windows 32-bit (ZimbraConnectorOLK_8.7.10.1711_x86.msi).
• Zimbra Connector Outlook (8.7.1.1661) - Windows 32-bit (ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi).

Ook als UAC (User Account Control) en Antivirus (Windows Defender) is uitgeschakeld.

C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook>start /wait "Install ZCO" msiexec.exe /i ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi /log C:\Temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZCO.LOG

C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook>echo %errorlevel%
1603

C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook>C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 2447-F5FF

Directory of C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook

12/08/2019 12:58 <DIR> .
12/08/2019 12:58 <DIR> ..
12/08/2019 12:57 1.056.364 Fout_ZCO_Install.png
12/08/2019 12:58 1.051.023 Fout_ZCO_Install_Errorlevel_1603.png
23/04/2018 15:22 1.757 setup.bat
23/04/2018 15:35 201 UnInstallZCO.bat
12/08/2019 12:57 108.538 ZCO.LOG
23/01/2018 11:55 119.676 ZCS_Connector_Connector_For_Outlook_User Guide_8.7.0.pdf
23/04/2018 15:16 8.253.440 ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi
12/08/2019 10:07 10.416.128 ZimbraConnectorOLK_8.7.10.1711_x64.msi
12/08/2019 10:07 9.256.960 ZimbraConnectorOLK_8.7.10.1711_x86.msi
12/08/2019 10:10 21.041.152 ZimbraConnectorOLK_8.8.15.1834_x86.msi


MSIEXEC LOG FILE ()
----------------------
=== Logboekfunctie gestart: 12/08/2019 12:54:10 ===
Actie 12:54:10: INSTALL.
Actie gestart 12:54:10: INSTALL.
Actie 12:54:10: FindRelatedProducts. Zoeken naar verwante toepassingen
Actie gestart 12:54:10: FindRelatedProducts.
Actie beëindigd 12:54:10: FindRelatedProducts. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: SetUpgradeContextCA.
Actie gestart 12:54:10: SetUpgradeContextCA.
CA LOG: Entering SetUpgradeContext.
CA LOG: found PREVIOUSVERSIONSINSTALLED:
CA LOG: Non-localized ProductName: Zimbra Connector for Microsoft Outlook
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: AddressBook, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: Connection Manager, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: DirectDrawEx, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: DXM_Runtime, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: Fontcore, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Google Chrome
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE40, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE4Data, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE5BAKEX, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IEData, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inkscape
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IrfanView
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: MobileOptionPack, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: MPlayer2, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: SchedulingAgent, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WIC
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: WIC, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{03AC7A79-F8AF-38FC-9DA0-98DAB4F4B1CD}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{06AE3BCC-7612-39D3-9F3B-B6601D877D02}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{206898cc-4b41-4d98-ac28-9f9ae57f91fe}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2355B503-9B11-4449-861D-1C1748B26320}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2cbcedbb-f38c-48a3-a3e1-6c6fd821a7f4}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{39AF0813-FA7B-4860-ADBE-93B9B214B914}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{629FB24D-9D32-CBD1-C411-5B225CFEADB6}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90160000-008C-0413-0000-0000000FF1CE}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F3DC7F06-92FF-4C98-87F5-72C0B7864000}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F78673AB-0F33-4008-8A42-17143C4C7CF9}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185}
CA LOG: Failed to enumerate uninstall key, error = 259l.
CA LOG: could not find the product key for a previous installation of the Zimbra Connector
CA LOG: Leaving SetUpgradeContext.
Actie beëindigd 12:54:10: SetUpgradeContextCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: AppSearch. Zoeken naar geïnstalleerde toepassingen
Actie gestart 12:54:10: AppSearch.
AppSearch: Eigenschap: REGSERVERNAME, handtekening: REGSERVERNAME
AppSearch: Eigenschap: REGSERVERPORT, handtekening: REGSERVERPORT
AppSearch: Eigenschap: REGZIMBRACONNECTIONMETHOD, handtekening: REGZIMBRACONNECTIONMETHOD
AppSearch: Eigenschap: REGTURNOFFINBOXFAILURES, handtekening: REGTURNOFFINBOXFAILURES
AppSearch: Eigenschap: REGGALDELTASYNC, handtekening: REGGALDELTASYNC
AppSearch: Eigenschap: REGGALRESYNC, handtekening: REGGALRESYNC
AppSearch: Eigenschap: REGGALSYNCMODE, handtekening: REGGALSYNCMODE
AppSearch: Eigenschap: REGGALFULLSYNCSLEEP, handtekening: REGGALFULLSYNCSLEEP
AppSearch: Eigenschap: REGGALFULLSYNCSLEEPAFTERNUMCONTACTS, handtekening: REGGALFULLSYNCSLEEPAFTERNUMCONTACTS
AppSearch: Eigenschap: REGGALSORT, handtekening: REGGALSORT
AppSearch: Eigenschap: REGGALSYNCDISABLEALIASES, handtekening: REGGALSYNCDISABLEALIASES
AppSearch: Eigenschap: REGENABLELOCALRULES, handtekening: REGENABLELOCALRULES
AppSearch: Eigenschap: REGENABLELDAP, handtekening: REGENABLELDAP
AppSearch: Eigenschap: REGLDAPSERVERNAME, handtekening: REGLDAPSERVERNAME
AppSearch: Eigenschap: REGSTOREPASSWORD, handtekening: REGSTOREPASSWORD
AppSearch: Eigenschap: REGDOWNLOADMODE, handtekening: REGDOWNLOADMODE
AppSearch: Eigenschap: REGZIMBRAZDBFOLDER, handtekening: REGZIMBRAZDBFOLDER
AppSearch: Eigenschap: REGCONNECTTIMEOUT, handtekening: REGCONNECTTIMEOUT
AppSearch: Eigenschap: REGSENDTIMEOUT, handtekening: REGSENDTIMEOUT
AppSearch: Eigenschap: REGRECEIVETIMEOUT, handtekening: REGRECEIVETIMEOUT
AppSearch: Eigenschap: REGOPTIONRECEIVETIMEOUT, handtekening: REGOPTIONRECEIVETIMEOUT
AppSearch: Eigenschap: REGITUNESOUTLOOKADDIN, handtekening: REGITUNESOUTLOOKADDIN
AppSearch: Eigenschap: REGOUTLOOKCHANGENOTIFIER, handtekening: REGOUTLOOKCHANGENOTIFIER
AppSearch: Eigenschap: REGZDBAUTOCOMPACTENABLED, handtekening: REGZDBAUTOCOMPACTENABLED
AppSearch: Eigenschap: REGSKIPUPDATE, handtekening: REGSKIPUPDATE
AppSearch: Eigenschap: REGPROXYCHOICE, handtekening: REGPROXYCHOICE
AppSearch: Eigenschap: REGPROXYSERVER, handtekening: REGPROXYSERVER
AppSearch: Eigenschap: REGPROXYPORT, handtekening: REGPROXYPORT
AppSearch: Eigenschap: REGSIGSYNCENABLED, handtekening: REGSIGSYNCENABLED
AppSearch: Eigenschap: REGSHAREAUTOMOUNT, handtekening: REGSHAREAUTOMOUNT
AppSearch: Eigenschap: REGZCOLANGUAGE, handtekening: REGZCOLANGUAGE
AppSearch: Eigenschap: REGCUSTOMDOCLINK, handtekening: REGCUSTOMDOCLINK
AppSearch: Eigenschap: REGCUSTOMZCSNAME, handtekening: REGCUSTOMZCSNAME
AppSearch: Eigenschap: REGCUSTOMZIMBRANAME, handtekening: REGCUSTOMZIMBRANAME
AppSearch: Eigenschap: REGDISABLEAUTOARCHIVE, handtekening: REGDISABLEAUTOARCHIVE
Actie beëindigd 12:54:10: AppSearch. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: ValidateProductID.
Actie gestart 12:54:10: ValidateProductID.
Actie beëindigd 12:54:10: ValidateProductID. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: DIRCA_TARGETDIR.
Actie gestart 12:54:10: DIRCA_TARGETDIR.
Actie beëindigd 12:54:10: DIRCA_TARGETDIR. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: CostInitialize. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:10: CostInitialize.
Actie beëindigd 12:54:10: CostInitialize. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: FileCost. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:10: FileCost.
Actie beëindigd 12:54:10: FileCost. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: IsolateComponents.
Actie gestart 12:54:10: IsolateComponents.
Actie beëindigd 12:54:10: IsolateComponents. Retourwaarde 0.
Actie 12:54:10: CostFinalize. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:10: CostFinalize.
Actie beëindigd 12:54:10: CostFinalize. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:10: WelcomeForm.
Actie gestart 12:54:10: WelcomeForm.
Info 2898.For SegoeUI_9 textstyle, the system created a 'Segoe UI' font, in 0 character set, of 20 pixels height.
Info 2898.For SegoeUI_12_Bold textstyle, the system created a 'Segoe UI' font, in 0 character set, of 28 pixels height.
Actie 12:54:10: WelcomeForm. Dialog created
Actie 12:54:13: LicenseAgreementForm. Dialog created
Actie 12:54:16: ConfirmInstallForm. Dialog created
Actie beëindigd 12:54:18: WelcomeForm. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:18: ProgressForm.
Actie gestart 12:54:18: ProgressForm.
Actie 12:54:18: ProgressForm. Dialog created
Actie beëindigd 12:54:18: ProgressForm. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:18: CreateDefaultProfileCA.
Actie gestart 12:54:18: CreateDefaultProfileCA.
Actie 12:54:18: ExecuteAction.
Actie gestart 12:54:18: ExecuteAction.
CA LOG: Entering CreateDefaultProfile.
IsBESInstall. IsBESInstall read as 0
CA LOG: Waiting for profile creation events
Actie 12:54:18: INSTALL.
Actie gestart 12:54:18: INSTALL.
Actie 12:54:18: FindRelatedProducts. Zoeken naar verwante toepassingen
Actie gestart 12:54:18: FindRelatedProducts.
Actie beëindigd 12:54:18: FindRelatedProducts. Retourwaarde 0.
Actie 12:54:18: OutlookRunningCA.
Actie gestart 12:54:18: OutlookRunningCA.
CA LOG: Entering IsOutlookRunning.
CA LOG: UILevel = 5
CA LOG: Leaving IsOutlookRunning.
Actie beëindigd 12:54:18: OutlookRunningCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:18: SetUpgradeContextCA.
Actie gestart 12:54:18: SetUpgradeContextCA.
CA LOG: Entering SetUpgradeContext.
CA LOG: found PREVIOUSVERSIONSINSTALLED:
CA LOG: Non-localized ProductName: Zimbra Connector for Microsoft Outlook
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: AddressBook, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: Connection Manager, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: DirectDrawEx, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: DXM_Runtime, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: Fontcore, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Google Chrome
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE40, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE4Data, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IE5BAKEX, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: IEData, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inkscape
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IrfanView
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: MobileOptionPack, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: MPlayer2, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: SchedulingAgent, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WIC
CA LOG: Failed to open DisplayName value, key: WIC, error = 2l.
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{03AC7A79-F8AF-38FC-9DA0-98DAB4F4B1CD}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{06AE3BCC-7612-39D3-9F3B-B6601D877D02}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{206898cc-4b41-4d98-ac28-9f9ae57f91fe}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2355B503-9B11-4449-861D-1C1748B26320}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2cbcedbb-f38c-48a3-a3e1-6c6fd821a7f4}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{39AF0813-FA7B-4860-ADBE-93B9B214B914}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{629FB24D-9D32-CBD1-C411-5B225CFEADB6}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90160000-008C-0413-0000-0000000FF1CE}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F3DC7F06-92FF-4C98-87F5-72C0B7864000}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F78673AB-0F33-4008-8A42-17143C4C7CF9}
CA LOG: opening subkey: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185}
CA LOG: Failed to enumerate uninstall key, error = 259l.
CA LOG: could not find the product key for a previous installation of the Zimbra Connector
CA LOG: Leaving SetUpgradeContext.
Actie beëindigd 12:54:18: SetUpgradeContextCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:18: StopWindowsSearchCA.
Actie gestart 12:54:18: StopWindowsSearchCA.
CA LOG: Entering StopWindowsSearch.
CA LOG: Start type = 2
CA LOG: Disabling WSearch service
CA LOG: Service disabled
CA LOG: WSearch is running (state=4)
CA LOG: SERVICE_CONTROL_STOP sent.
CA LOG: Service stop pending...
CA LOG: Service stopped successfully.
CA LOG: Leaving StopWindowsSearch.
Actie beëindigd 12:54:21: StopWindowsSearchCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: DetectOutlookVersionCA.
Actie gestart 12:54:21: DetectOutlookVersionCA.
IsBESInstall. IsBESInstall read as 0
CA LOG: Entering CheckOLInstalled.
CA LOG: UILevel = 5
CA LOG: PLATFORM = x86
CA LOG: Entering GetOutlookVersion.
CA LOG: OUTLOOK_APPLICATION_VERSION_KEY - Outlook.Application.16.
CA LOG: Outlook Major Version = 16
CA LOG: Failed to get outlook minor version, continuing with major version only.
CA LOG: Leaving GetOutlookVersion.
CA LOG: GetOutlookVersionString returned 16.0.11328.20368 (64bit=0).
IsBESInstall. IsBESInstall read as 0
CA LOG: Leaving CheckOLInstalled.
Actie beëindigd 12:54:21: DetectOutlookVersionCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: AppSearch. Zoeken naar geïnstalleerde toepassingen
Actie gestart 12:54:21: AppSearch.
Actie beëindigd 12:54:21: AppSearch. Retourwaarde 0.
Actie 12:54:21: InstallCA.
Actie gestart 12:54:21: InstallCA.
CA LOG: Entering InstallCA.
CA LOG: UILevel = 5
CA LOG: Entering GetTargetPath.
CA LOG: Entering GetOutlookVersion.
CA LOG: OUTLOOK_APPLICATION_VERSION_KEY - Outlook.Application.16.
CA LOG: Outlook Major Version = 16
CA LOG: Failed to get outlook minor version, continuing with major version only.
CA LOG: Leaving GetOutlookVersion.
CA LOG: AccountName - Zimbra.
CA LOG: AccountName - Zimbra.
CA LOG: TempCustomZimbraName set to Zimbra
CA LOG: Leaving InstallCA.
Actie beëindigd 12:54:21: InstallCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: LaunchConditions. Startvoorwaarden controleren
Actie gestart 12:54:21: LaunchConditions.
Actie beëindigd 12:54:21: LaunchConditions. Retourwaarde 0.
Actie 12:54:21: ValidateProductID.
Actie gestart 12:54:21: ValidateProductID.
Actie beëindigd 12:54:21: ValidateProductID. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: CreateLoggingSettingsCA.
Actie gestart 12:54:21: CreateLoggingSettingsCA.
CA LOG: Entering CreateLoggingSettings.
CA LOG: LoggingEnabled = 0.
CA LOG: Logging is disabled. So no need to create the registry key
CA LOG: Leaving CreateLoggingSettings.
Actie beëindigd 12:54:21: CreateLoggingSettingsCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: CostInitialize. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:21: CostInitialize.
Actie beëindigd 12:54:21: CostInitialize. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: FileCost. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:21: FileCost.
Actie beëindigd 12:54:21: FileCost. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: CostFinalize. Benodigde schijfruimte berekenen
Actie gestart 12:54:21: CostFinalize.
Actie beëindigd 12:54:21: CostFinalize. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: InstallValidate. Installatie valideren
Actie gestart 12:54:21: InstallValidate.
Actie beëindigd 12:54:21: InstallValidate. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: InstallInitialize.
Actie gestart 12:54:21: InstallInitialize.
Actie beëindigd 12:54:21: InstallInitialize. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RemoveExistingProducts. Toepassingen verwijderen
Actie gestart 12:54:21: RemoveExistingProducts.
Actie beëindigd 12:54:21: RemoveExistingProducts. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: CleanRegistryBeforeInstallCA.
Actie gestart 12:54:21: CleanRegistryBeforeInstallCA.
Actie 12:54:21: GenerateScript. Scriptbewerkingen voor actie genereren:
GenerateScript: CleanRegistryBeforeInstallCA
Actie beëindigd 12:54:21: CleanRegistryBeforeInstallCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: ProcessComponents. Registratie van onderdelen bijwerken
Actie gestart 12:54:21: ProcessComponents.
ProcessComponents:
Actie beëindigd 12:54:21: ProcessComponents. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: UnpublishFeatures. Publicatie van productfuncties ongedaan maken
Actie gestart 12:54:21: UnpublishFeatures.
Actie beëindigd 12:54:21: UnpublishFeatures. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RemoveRegistryValues. Systeemregisterwaarden verwijderen
Actie gestart 12:54:21: RemoveRegistryValues.
Actie beëindigd 12:54:21: RemoveRegistryValues. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RemoveFiles. Bestanden verwijderen
Actie gestart 12:54:21: RemoveFiles.
Actie beëindigd 12:54:21: RemoveFiles. Retourwaarde 0.
Actie 12:54:21: InstallFiles. Nieuwe bestanden kopiëren
Actie gestart 12:54:21: InstallFiles.
InstallFiles: Bestand: Nieuwe bestanden kopiëren, map: , grootte:
Actie beëindigd 12:54:21: InstallFiles. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: UpdateSystemPathCA.
Actie gestart 12:54:21: UpdateSystemPathCA.
UpdateSystemPathCA:
Actie beëindigd 12:54:21: UpdateSystemPathCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: CreateINFEntriesCA.
Actie gestart 12:54:21: CreateINFEntriesCA.
CreateINFEntriesCA:
Actie beëindigd 12:54:21: CreateINFEntriesCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RemoveFilesCA.
Actie gestart 12:54:21: RemoveFilesCA.
RemoveFilesCA:
Actie beëindigd 12:54:21: RemoveFilesCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: SetMSIExecAsMSMAPIAppCA.
Actie gestart 12:54:21: SetMSIExecAsMSMAPIAppCA.
SetMSIExecAsMSMAPIAppCA:
Actie beëindigd 12:54:21: SetMSIExecAsMSMAPIAppCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterSharingAddinCA.
Actie gestart 12:54:21: RegisterSharingAddinCA.
RegisterSharingAddinCA:
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterSharingAddinCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterShutdownAddinCA.
Actie gestart 12:54:21: RegisterShutdownAddinCA.
RegisterShutdownAddinCA:
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterShutdownAddinCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterStoreProviderCA.
Actie gestart 12:54:21: RegisterStoreProviderCA.
RegisterStoreProviderCA:
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterStoreProviderCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterETWProviderCA.
Actie gestart 12:54:21: RegisterETWProviderCA.
RegisterETWProviderCA:
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterETWProviderCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: DisableMeetingRegenerationKeyCA.
Actie gestart 12:54:21: DisableMeetingRegenerationKeyCA.
DisableMeetingRegenerationKeyCA:
Actie beëindigd 12:54:21: DisableMeetingRegenerationKeyCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: WriteRegistryValues. Systeemregisterwaarden schrijven
Actie gestart 12:54:21: WriteRegistryValues.
WriteRegistryValues: Sleutel: Systeemregisterwaarden schrijven, naam: , waarde:
Actie beëindigd 12:54:21: WriteRegistryValues. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterUser. Gebruiker registreren
Actie gestart 12:54:21: RegisterUser.
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterUser. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: RegisterProduct. Product registreren
Actie gestart 12:54:21: RegisterProduct.
RegisterProduct: Product registreren
Actie beëindigd 12:54:21: RegisterProduct. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: PublishFeatures. Productfuncties publiceren
Actie gestart 12:54:21: PublishFeatures.
PublishFeatures: Functie: Productfuncties publiceren
Actie beëindigd 12:54:21: PublishFeatures. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: PublishProduct. Productinformatie publiceren
Actie gestart 12:54:21: PublishProduct.
PublishProduct:
Actie beëindigd 12:54:21: PublishProduct. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: ResumeWindowsSearchCA.
Actie gestart 12:54:21: ResumeWindowsSearchCA.
CA LOG: Entering ResumeWindowsSearch.
CA LOG: Need to reenable WSearch service (2).
CA LOG: Service re-enabled
CA LOG: Windows Search service needs to be restarted.
CA LOG: Windows Search service restart pending....
CA LOG: Leaving ResumeWindowsSearch.
Actie beëindigd 12:54:21: ResumeWindowsSearchCA. Retourwaarde 1.
Actie 12:54:21: InstallFinalize.
Actie gestart 12:54:21: InstallFinalize.
Actie 12:54:21: CleanRegistryBeforeInstallCA.
CA LOG: Entering CleanRegistryBeforeInstall.
CA LOG: Non-localized ProductName:
CA LOG: Entering RemoveRegKeyConditional.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG(SZPV): No value found.
CA LOG: Failed to enumerate search key or got to last key, error = 259l.
CA LOG: Leaving RemoveRegKeyConditional.
CA LOG: Entering RemoveRegKeyConditional.
CA LOG(SZPV): Failed to open registry key to search, error = 2l.
CA LOG: Entering RemoveRegKeyConditional.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG: Failed to enumerate search key or got to last key, error = 259l.
CA LOG: Leaving RemoveRegKeyConditional.
CA LOG: Entering RemoveRegKeyConditional.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG(SZPV): No Zimbra Connector for Microsoft Outlook value found.
CA LOG: Failed to enumerate search key or got to last key, error = 259l.
CA LOG: Leaving RemoveRegKeyConditional.
CA LOG(SZPV): Failed to open registry key, error = 2l.
CA LOG: Leaving CleanRegistryBeforeInstall.
Actie 12:54:22: ProcessComponents. Registratie van onderdelen bijwerken
1: {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9} 2: {7F19DCCD-A799-492E-A318-0B28BC977817}
1: {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9} 2: {EEAF0D45-66D0-42DF-AE7D-7DEC3DD48BBA} 3: C:\WINDOWS\SysWOW64\atl100.dll
1: {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9} 2: {A557723F-E44C-488F-9765-E5EF03626C35}
1: {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9} 2: {7FD002D0-524F-B594-0A72-E26EA8586785} 3: C:\WINDOWS\SysWOW64\LSMSXP32.dll
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\mfc100u.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\msvcp100.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\msvcr100.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSLIB32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSMSABP32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSMSCFG32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSMSSP32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSMSUTIL32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\LSMIME32.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\SharingAddin.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\ShutdownAddin.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\ZCOLogCtl.exe 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\ZCODocs.pdf 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\zdbscan.exe 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\zlibwapi.dll 3: #+
1: \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs 2: C:\WINDOWS\system32\windowsZones.xml 3: #+
Actie 12:54:22: InstallFiles. Nieuwe bestanden kopiëren
InstallFiles: Bestand: atl100.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 138056
InstallFiles: Bestand: LSLIB32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 1925632
InstallFiles: Bestand: LSMIME32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 228864
InstallFiles: Bestand: LSMSABP32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 43008
InstallFiles: Bestand: LSMSCFG32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 209920
InstallFiles: Bestand: LSMSSP32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 2165248
InstallFiles: Bestand: LSMSUTIL32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 3918336
InstallFiles: Bestand: LSMSXP32.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 136704
InstallFiles: Bestand: mfc100u.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 4422992
InstallFiles: Bestand: SharingAddin.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 1354752
InstallFiles: Bestand: ShutdownAddin.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 81920
InstallFiles: Bestand: windowsZones.xml, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 47835
InstallFiles: Bestand: ZCODocs.pdf, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 119676
InstallFiles: Bestand: ZCOLogCtl.exe, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 133120
InstallFiles: Bestand: zdbscan.exe, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 177152
InstallFiles: Bestand: zlibwapi.dll, map: C:\WINDOWS\SysWOW64\, grootte: 141312
Actie 12:54:22: UpdateSystemPathCA.
CA LOG: Entering AddTargetToSystemPath.
CA LOG: Entering GetTargetPath.
CA LOG: Entering GetOutlookVersion.
CA LOG: OUTLOOK_APPLICATION_VERSION_KEY - Outlook.Application.16.
CA LOG: Outlook Major Version = 16
CA LOG: Failed to set installer property ISOUTLOOK2013ORGREATER, error = 0x6.
CA LOG: Failed to get outlook minor version, continuing with major version only.
CA LOG: Leaving GetOutlookVersion.
CA LOG: SysWow64 substituted for system32.
CA LOG: Original Path Length = 179
CA LOG: target path length = 19
CA LOG: new buffer length = 201
CA LOG: Original Path - %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\SysWow64;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;C:\WINDOWS\SysWow64
CA LOG: MAPI path is already in Path variable
CA LOG: Leaving AddTargetToSystemPath.
Actie 12:54:22: CreateINFEntriesCA.
CA LOG: Entering CreateINFEntries.
CA LOG: Entering GetMAPISvcPath.
CA LOG: mapistub.dll path - C:\WINDOWS\system32\mapistub.dll.
CA LOG: Failed to get path for MSMAPI32.DLL using MSIApplicationLCID.
CA LOG: Failed to get path for MSMAPI32.DLL using MSIOfficeLCID.
CA LOG: Failed to get path for MSMAPI32.DLL using the FGetComponentPath function - try DLLPathEx.
CA LOG: Obtained path from DLLPathEx value - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\OLMAPI32.DLL.
CA LOG: Trying to use the MSMAPI32.DLL value under HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs
CA LOG: Failed to get value using SharedDLLs reg key. will abort installation
CA LOG: MSMAPI32.DLL full path - C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT OFFICE\ROOT\OFFICE16\OLMAPI32.DLL.
CA LOG: Leaving GetMAPISvcPath.
CA LOG: Failed to get mapisvc.inf file path.
CA LOG: Leaving CreateINFEntries.
CustomAction CreateINFEntriesCA returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Actie beëindigd 12:54:22: InstallFinalize. Retourwaarde 3.
Actie 12:54:22: Rollback. Actie terugdraaien:
Rollback: CreateINFEntriesCA
Rollback: UpdateSystemPathCA
Rollback: Nieuwe bestanden kopiëren
Rollback: Registratie van onderdelen bijwerken
Rollback: CleanRegistryBeforeInstallCA
Actie beëindigd 12:54:22: INSTALL. Retourwaarde 3.
Property(S): UpgradeCode = {7053E159-FED6-4C51-9F8B-BCDBDA4D20AB}
Property(S): REGSERVERPORT = #80
Property(S): REGZIMBRACONNECTIONMETHOD = #1
Property(S): REGTURNOFFINBOXFAILURES = #0
Property(S): REGGALDELTASYNC = #240
Property(S): REGGALRESYNC = #30
Property(S): REGGALSYNCMODE = #0
Property(S): REGGALFULLSYNCSLEEP = #0
Property(S): REGGALFULLSYNCSLEEPAFTERNUMCONTACTS = #3
Property(S): REGGALSORT = #2
Property(S): REGGALSYNCDISABLEALIASES = #0
Property(S): REGENABLELOCALRULES = #0
Property(S): REGENABLELDAP = #0
Property(S): REGSTOREPASSWORD = #1
Property(S): REGDOWNLOADMODE = #0
Property(S): REGCONNECTTIMEOUT = #900000
Property(S): REGSENDTIMEOUT = #900000
Property(S): REGRECEIVETIMEOUT = #900000
Property(S): REGOPTIONRECEIVETIMEOUT = #900000
Property(S): REGITUNESOUTLOOKADDIN = #0
Property(S): REGOUTLOOKCHANGENOTIFIER = #0
Property(S): REGZDBAUTOCOMPACTENABLED = #1
Property(S): REGPROXYCHOICE = #2
Property(S): REGPROXYPORT = 80
Property(S): REGSIGSYNCENABLED = #1
Property(S): REGSHAREAUTOMOUNT = #1
Property(S): REGZCOLANGUAGE = #0
Property(S): REGDISABLEAUTOARCHIVE = #1
Property(S): SETDEFPROFILE = 1
Property(S): SETDEFPROFILEAD = 1
Property(S): TARGETDIR = C:\WINDOWS\SysWOW64\
Property(S): CURRENTDIRECTORY = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook
Property(S): CostingComplete = 1
Property(S): BannerBitmap = bannerbmp
Property(S): BannerIcon = bannerico
Property(S): MaintenanceForm_Action = Repair
Property(S): AdminMaintenanceForm_Action = Repair
Property(S): IAgree = No
Property(S): rdnGrpCreatePro = Yes
Property(S): ROOTDRIVE = C:\
Property(S): ACCOUNTNAME = Zimbra
Property(S): INSTALLLEVEL = 1
Property(S): CLIENTPROCESSID = 14220
Property(S): EXECUTEACTION = INSTALL
Property(S): ZSPORT = 80
Property(S): SECONDSEQUENCE = 1
Property(S): ACTION = INSTALL
Property(S): VersionMsi = 5.00
Property(S): PackagecodeChanging = 1
Property(S): ProductState = -1
Property(S): PackageCode = {AE62CFEE-D5CE-48AF-8574-DFA605C16F1C}
Property(S): MsiLogFileLocation = C:\Temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZCO.LOG
Property(S): ErrorDialog = ErrorDialog
Property(S): MsiSystemRebootPending = 1
Property(S): ADDLOCAL = ZimbraMAPIProvider
Property(S): VersionDatabase = 200
Property(S): USERNAME = OVAM
Property(S): COMPANYNAME = OVAM
Property(S): CLIENTUILEVEL = 0
Property(S): CreateDefaultProfileCA = Zimbra
Property(S): SourceDir = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\
Property(S): Manufacturer = Synacor, Inc.
Property(S): ProductCode = {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9}
Property(S): ProductLanguage = 1043
Property(S): ProductName = Zimbra Connector for Microsoft Outlook
Property(S): ProductVersion = 8.7.1.1661
Property(S): ZIMBRA = Zimbra
Property(S): VMWZIM = Zimbra
Property(S): ARPPRODUCTICON = zimbra.ico
Property(S): CONNECTORNAME = Connector voor Microsoft Outlook
Property(S): ALLUSERS = 1
Property(S): PRIMARYFOLDER = TARGETDIR
Property(S): BUCURRENTZCOVERSION = NA
Property(S): SEARCHSTARTTYPE = 2
Property(S): STOPPEDSEARCH = 1
Property(S): ProfileName = Zimbra
Property(S): LoggingEnabled = 0
Property(S): LoggingFileName = ?
Property(S): LoggingMaxMB = 10
Property(S): DefaultUIFont = SegoeUI_9
Property(S): ISSILENT = 0
Property(S): NoOfAttempts = 0
Property(S): ExclamationIcon = exclamic
Property(S): Create_YES_NO = No
Property(S): ISPROFCREATED = 0
Property(S): DELETEZIMBRAPROF = 0
Property(S): ARPURLINFOABOUT = http://www.zimbra.com
Property(S): SFF_UpFldrBtn = UpFldrBtn
Property(S): ConfirmInstallForm_PrevArgs = LicenseAgreementForm
Property(S): ShowCreateMAPIProForm = 1
Property(S): VSDUIANDADVERTISED = Deze geadverteerde toepassing wordt niet geïnstalleerd omdat deze mogelijk onveilig is. Neem contact op met de beheerder om de gebruikersinterfaceoptie voor installatie van het pakket te wijzen in Basis.
Property(S): VSDVERSIONMSG = Kan niet installeren omdat al een nieuwere versie van dit product is geïnstalleerd.
Property(S): LicenseAgreementForm_PrevArgs = WelcomeForm
Property(S): LicenseAgreementForm_NextArgs = ConfirmInstallForm
Property(S): WelcomeForm_NextArgs = LicenseAgreementForm
Property(S): CreateMAPIProForm_NextArgs = FinishedForm
Property(S): AdminConfirmInstallForm_PrevArgs = AdminWelcomeForm
Property(S): AdminWelcomeForm_NextArgs = AdminConfirmInstallForm
Property(S): SFF_NewFldrBtn = NewFldrBtn
Property(S): ISBESINSTALL = 0
Property(S): ISOUTLOOK2013ORGREATER = 1
Property(S): ISOUTLOOK2013 = 0
Property(S): MAXEMAILAGE = 0
Property(S): MAXINITIALAGE = 0
Property(S): MAXINITIALCALAGE = 0
Property(S): STALEMESSAGECLEANFREQ = 0
Property(S): CAErrNoOutlook = Outlook is niet geïnstalleerd op je systeem.
Property(S): CAErrNoBES = BlackBerry Enterprise Server is niet geïnstalleerd op je systeem. Installeer BES voordat je deze installatie opnieuw uitvoert.
Property(S): CAErrMapiInUse = Kon mapi32.dll niet vervangen. Controleer of BES niet actief is en sluit alle andere toepassingen die mogelijk gebruikmaken van het MAPI-subsysteem, zoals de toepassing Mail Control Panel. Probeer nadat de juiste toepassing is gesloten de installatie opnieuw uit te voeren.
Property(S): CAErrExchTools = De connector kan niet worden geïnstalleerd op een systeem waarop beheerhulpprogramma's van Microsoft Exchange of Exchange Server zijn geïnstalleerd.
Property(S): CAErrOldOutlook = Voor de 32-bits versie van dit product is Outlook 2003 SP3 of Outlook 2007 SP2 of later vereist. Voer een upgrade uit van uw exemplaar van Outlook.
Property(S): CAErr64BitOutlook = De 32-bits versie van dit product kan niet worden gebruikt met een 64-bits versie van Outlook. Installeer ons 64-bits product.
Property(S): CAErr64BitZCO = De 64-bits versie van dit product kan niet worden gebruikt met een 32-bits versie van Outlook. Installeer ons 32-bits product.
Property(S): CAErrClick2Run = Versies van Outlook die worden uitgevoerd via klikken worden niet ondersteund door de connector.
Property(S): CAErrOutlookRunning = Outlook is momenteel actief. Sluit het programma voordat je het opnieuw probeert.
Property(S): PLATFORM = x86
Property(S): SecureCustomProperties = BUCURRENTZCOVERSION;NEWERPRODUCTFOUND;PREVIOUSVERSIONSINSTALLED;SEARCHSTARTTYPE;STOPPEDSEARCH
Property(S): VersionNT = 603
Property(S): VersionNT64 = 603
Property(S): WindowsBuild = 9600
Property(S): ServicePackLevel = 0
Property(S): ServicePackLevelMinor = 0
Property(S): MsiNTProductType = 1
Property(S): WindowsFolder = C:\WINDOWS\
Property(S): WindowsVolume = C:\
Property(S): System64Folder = C:\WINDOWS\system32\
Property(S): SystemFolder = C:\WINDOWS\SysWOW64\
Property(S): RemoteAdminTS = 1
Property(S): TempFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Local\Temp\
Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\
Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\
Property(S): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\
Property(S): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\
Property(S): AppDataFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\
Property(S): FavoritesFolder = C:\Users\cloyens\Favorites\
Property(S): NetHoodFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\
Property(S): PersonalFolder = C:\Users\cloyens\Documents\
Property(S): PrintHoodFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\
Property(S): RecentFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Property(S): SendToFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Property(S): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\
Property(S): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
Property(S): LocalAppDataFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Local\
Property(S): MyPicturesFolder = C:\Users\cloyens\Pictures\
Property(S): AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\
Property(S): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Property(S): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
Property(S): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
Property(S): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\
Property(S): FontsFolder = C:\WINDOWS\Fonts\
Property(S): GPTSupport = 1
Property(S): OLEAdvtSupport = 1
Property(S): ShellAdvtSupport = 1
Property(S): MsiAMD64 = 6
Property(S): Msix64 = 6
Property(S): Intel = 6
Property(S): PhysicalMemory = 8017
Property(S): VirtualMemory = 5195
Property(S): AdminUser = 1
Property(S): MsiTrueAdminUser = 1
Property(S): LogonUser = cloyens
Property(S): UserSID = S-1-5-21-238983732-3855392430-253166635-13362
Property(S): UserLanguageID = 2067
Property(S): ComputerName = D9D60QC2
Property(S): SystemLanguageID = 2067
Property(S): ScreenX = 1024
Property(S): ScreenY = 768
Property(S): CaptionHeight = 19
Property(S): BorderTop = 1
Property(S): BorderSide = 1
Property(S): MsiTabletPC = 1
Property(S): TextHeight = 16
Property(S): TextInternalLeading = 3
Property(S): ColorBits = 32
Property(S): TTCSupport = 1
Property(S): Time = 12:54:22
Property(S): Date = 12/08/2019
Property(S): MsiNetAssemblySupport = 4.7.3056.0
Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 6.3.17134.1
Property(S): RedirectedDllSupport = 2
Property(S): MsiRunningElevated = 1
Property(S): Privileged = 1
Property(S): DATABASE = C:\WINDOWS\Installer\13e768.msi
Property(S): OriginalDatabase = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi
Property(S): UILevel = 5
Property(S): Preselected = 1
Property(S): OutOfDiskSpace = 0
Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 120986384
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 45984
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 120940400
Property(S): PrimaryVolumePath = C:
Property(S): SOURCEDIR = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\
Property(S): SourcedirProduct = {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9}
Property(S): ProductToBeRegistered = 1
Actie beëindigd 12:54:22: ExecuteAction. Retourwaarde 3.
CA LOG: Aborting profile creation as profile creation event never got set
CustomAction CreateDefaultProfileCA returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Actie beëindigd 12:55:18: CreateDefaultProfileCA. Retourwaarde 1603.
Actie 12:55:18: FatalErrorForm.
Actie gestart 12:55:18: FatalErrorForm.
Actie 12:55:18: FatalErrorForm. Dialog created
Actie beëindigd 12:57:20: FatalErrorForm. Retourwaarde 1.
Actie beëindigd 12:57:20: INSTALL. Retourwaarde 3.
Property(C): UpgradeCode = {7053E159-FED6-4C51-9F8B-BCDBDA4D20AB}
Property(C): REGSERVERPORT = #80
Property(C): REGZIMBRACONNECTIONMETHOD = #1
Property(C): REGTURNOFFINBOXFAILURES = #0
Property(C): REGGALDELTASYNC = #240
Property(C): REGGALRESYNC = #30
Property(C): REGGALSYNCMODE = #0
Property(C): REGGALFULLSYNCSLEEP = #0
Property(C): REGGALFULLSYNCSLEEPAFTERNUMCONTACTS = #3
Property(C): REGGALSORT = #2
Property(C): REGGALSYNCDISABLEALIASES = #0
Property(C): REGENABLELOCALRULES = #0
Property(C): REGENABLELDAP = #0
Property(C): REGSTOREPASSWORD = #1
Property(C): REGDOWNLOADMODE = #0
Property(C): REGCONNECTTIMEOUT = #900000
Property(C): REGSENDTIMEOUT = #900000
Property(C): REGRECEIVETIMEOUT = #900000
Property(C): REGOPTIONRECEIVETIMEOUT = #900000
Property(C): REGITUNESOUTLOOKADDIN = #0
Property(C): REGOUTLOOKCHANGENOTIFIER = #0
Property(C): REGZDBAUTOCOMPACTENABLED = #1
Property(C): REGPROXYCHOICE = #2
Property(C): REGPROXYPORT = 80
Property(C): REGSIGSYNCENABLED = #1
Property(C): REGSHAREAUTOMOUNT = #1
Property(C): REGZCOLANGUAGE = #0
Property(C): REGDISABLEAUTOARCHIVE = #1
Property(C): SETDEFPROFILE = 1
Property(C): SETDEFPROFILEAD = 1
Property(C): TARGETDIR = C:\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\1033\
Property(C): CURRENTDIRECTORY = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook
Property(C): BannerBitmap = bannerbmp
Property(C): BannerIcon = bannerico
Property(C): MaintenanceForm_Action = Repair
Property(C): AdminMaintenanceForm_Action = Repair
Property(C): IAgree = Yes
Property(C): WindowsBuild = 9600
Property(C): rdnGrpCreatePro = Yes
Property(C): VersionNT64 = 603
Property(C): ACCOUNTNAME = Zimbra
Property(C): MsiSystemRebootPending = 1
Property(C): VersionNT = 603
Property(C): ZSPORT = 80
Property(C): VersionMsi = 5.00
Property(C): System64Folder = C:\WINDOWS\system32\
Property(C): PackagecodeChanging = 1
Property(C): ProductState = -1
Property(C): PackageCode = {AE62CFEE-D5CE-48AF-8574-DFA605C16F1C}
Property(C): MsiLogFileLocation = C:\Temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZCO.LOG
Property(C): ErrorDialog = ErrorDialog
Property(C): ServicePackLevelMinor = 0
Property(C): MsiNTProductType = 1
Property(C): WindowsVolume = C:\
Property(C): WindowsFolder = C:\WINDOWS\
Property(C): ServicePackLevel = 0
Property(C): CLIENTUILEVEL = 0
Property(C): VersionDatabase = 200
Property(C): CLIENTPROCESSID = 14220
Property(C): UILevel = 5
Property(C): SourceDir = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\
Property(C): Manufacturer = Synacor, Inc.
Property(C): ProductCode = {C27E86E6-ED3E-4A8B-861D-1D8EE521D4C9}
Property(C): ProductLanguage = 1043
Property(C): ProductName = Zimbra Connector for Microsoft Outlook
Property(C): ProductVersion = 8.7.1.1661
Property(C): ZIMBRA = Zimbra
Property(C): VMWZIM = Zimbra
Property(C): ARPPRODUCTICON = zimbra.ico
Property(C): CONNECTORNAME = Connector voor Microsoft Outlook
Property(C): ALLUSERS = 1
Property(C): PRIMARYFOLDER = TARGETDIR
Property(C): BUCURRENTZCOVERSION = NA
Property(C): SEARCHSTARTTYPE = 4
Property(C): STOPPEDSEARCH = 0
Property(C): ProfileName = Zimbra
Property(C): LoggingEnabled = 0
Property(C): LoggingFileName = ?
Property(C): LoggingMaxMB = 10
Property(C): DefaultUIFont = SegoeUI_9
Property(C): ISSILENT = 0
Property(C): NoOfAttempts = 0
Property(C): ExclamationIcon = exclamic
Property(C): Create_YES_NO = No
Property(C): ISPROFCREATED = 0
Property(C): DELETEZIMBRAPROF = 0
Property(C): ARPURLINFOABOUT = http://www.zimbra.com
Property(C): SFF_UpFldrBtn = UpFldrBtn
Property(C): ConfirmInstallForm_PrevArgs = LicenseAgreementForm
Property(C): ShowCreateMAPIProForm = 1
Property(C): VSDUIANDADVERTISED = Deze geadverteerde toepassing wordt niet geïnstalleerd omdat deze mogelijk onveilig is. Neem contact op met de beheerder om de gebruikersinterfaceoptie voor installatie van het pakket te wijzen in Basis.
Property(C): VSDVERSIONMSG = Kan niet installeren omdat al een nieuwere versie van dit product is geïnstalleerd.
Property(C): LicenseAgreementForm_PrevArgs = WelcomeForm
Property(C): LicenseAgreementForm_NextArgs = ConfirmInstallForm
Property(C): WelcomeForm_NextArgs = LicenseAgreementForm
Property(C): CreateMAPIProForm_NextArgs = FinishedForm
Property(C): AdminConfirmInstallForm_PrevArgs = AdminWelcomeForm
Property(C): AdminWelcomeForm_NextArgs = AdminConfirmInstallForm
Property(C): SFF_NewFldrBtn = NewFldrBtn
Property(C): ISBESINSTALL = 0
Property(C): ISOUTLOOK2013ORGREATER = 0
Property(C): ISOUTLOOK2013 = 0
Property(C): MAXEMAILAGE = 0
Property(C): MAXINITIALAGE = 0
Property(C): MAXINITIALCALAGE = 0
Property(C): STALEMESSAGECLEANFREQ = 0
Property(C): CAErrNoOutlook = Outlook is niet geïnstalleerd op je systeem.
Property(C): CAErrNoBES = BlackBerry Enterprise Server is niet geïnstalleerd op je systeem. Installeer BES voordat je deze installatie opnieuw uitvoert.
Property(C): CAErrMapiInUse = Kon mapi32.dll niet vervangen. Controleer of BES niet actief is en sluit alle andere toepassingen die mogelijk gebruikmaken van het MAPI-subsysteem, zoals de toepassing Mail Control Panel. Probeer nadat de juiste toepassing is gesloten de installatie opnieuw uit te voeren.
Property(C): CAErrExchTools = De connector kan niet worden geïnstalleerd op een systeem waarop beheerhulpprogramma's van Microsoft Exchange of Exchange Server zijn geïnstalleerd.
Property(C): CAErrOldOutlook = Voor de 32-bits versie van dit product is Outlook 2003 SP3 of Outlook 2007 SP2 of later vereist. Voer een upgrade uit van uw exemplaar van Outlook.
Property(C): CAErr64BitOutlook = De 32-bits versie van dit product kan niet worden gebruikt met een 64-bits versie van Outlook. Installeer ons 64-bits product.
Property(C): CAErr64BitZCO = De 64-bits versie van dit product kan niet worden gebruikt met een 32-bits versie van Outlook. Installeer ons 32-bits product.
Property(C): CAErrClick2Run = Versies van Outlook die worden uitgevoerd via klikken worden niet ondersteund door de connector.
Property(C): CAErrOutlookRunning = Outlook is momenteel actief. Sluit het programma voordat je het opnieuw probeert.
Property(C): PLATFORM = x86
Property(C): SecureCustomProperties = BUCURRENTZCOVERSION;NEWERPRODUCTFOUND;PREVIOUSVERSIONSINSTALLED;SEARCHSTARTTYPE;STOPPEDSEARCH
Property(C): SystemFolder = C:\WINDOWS\SysWOW64\
Property(C): RemoteAdminTS = 1
Property(C): TempFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Local\Temp\
Property(C): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\
Property(C): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\
Property(C): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\
Property(C): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\
Property(C): AppDataFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\
Property(C): FavoritesFolder = C:\Users\cloyens\Favorites\
Property(C): NetHoodFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\
Property(C): PersonalFolder = C:\Users\cloyens\Documents\
Property(C): PrintHoodFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\
Property(C): RecentFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Property(C): SendToFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Property(C): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\
Property(C): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
Property(C): LocalAppDataFolder = C:\Users\cloyens\AppData\Local\
Property(C): MyPicturesFolder = C:\Users\cloyens\Pictures\
Property(C): AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\
Property(C): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Property(C): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
Property(C): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
Property(C): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\
Property(C): FontsFolder = C:\WINDOWS\Fonts\
Property(C): GPTSupport = 1
Property(C): OLEAdvtSupport = 1
Property(C): ShellAdvtSupport = 1
Property(C): MsiAMD64 = 6
Property(C): Msix64 = 6
Property(C): Intel = 6
Property(C): PhysicalMemory = 8017
Property(C): VirtualMemory = 5205
Property(C): AdminUser = 1
Property(C): MsiTrueAdminUser = 1
Property(C): LogonUser = cloyens
Property(C): UserSID = S-1-5-21-238983732-3855392430-253166635-13362
Property(C): UserLanguageID = 2067
Property(C): ComputerName = D9D60QC2
Property(C): SystemLanguageID = 2067
Property(C): ScreenX = 1920
Property(C): ScreenY = 1080
Property(C): CaptionHeight = 29
Property(C): BorderTop = 1
Property(C): BorderSide = 1
Property(C): MsiTabletPC = 1
Property(C): TextHeight = 20
Property(C): TextInternalLeading = 4
Property(C): ColorBits = 32
Property(C): TTCSupport = 1
Property(C): Time = 12:57:20
Property(C): Date = 12/08/2019
Property(C): MsiNetAssemblySupport = 4.7.3056.0
Property(C): MsiWin32AssemblySupport = 6.3.17134.1
Property(C): RedirectedDllSupport = 2
Property(C): MsiRunningElevated = 1
Property(C): Privileged = 1
Property(C): USERNAME = OVAM
Property(C): COMPANYNAME = OVAM
Property(C): DATABASE = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi
Property(C): OriginalDatabase = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\ZimbraConnectorOLK_8.7.1.1661_x86.msi
Property(C): SOURCEDIR = C:\temp\ZimbraConnectorForOutlook\
Property(C): VersionHandler = 5.00
Property(C): ACTION = INSTALL
Property(C): EXECUTEACTION = INSTALL
Property(C): INSTALLLEVEL = 1
Property(C): ROOTDRIVE = C:\
Property(C): CostingComplete = 1
Property(C): OutOfDiskSpace = 0
Property(C): OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property(C): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 121019136
Property(C): PrimaryVolumeSpaceRequired = 66816
Property(C): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 120952320
Property(C): PrimaryVolumePath = C:
=== Logboekfunctie beëindigd: 12/08/2019 12:57:20 ===
MSI (c) (8C:74) [12:57:20:808]: Product: Zimbra Connector for Microsoft Outlook -- De installatie is mislukt.

MSI (c) (8C:74) [12:57:20:809]: Het product is geïnstalleerd. Productnaam: Zimbra Connector for Microsoft Outlook. Productversie: 8.7.1.1661. Producttaal: 1043. Fabrikant: Synacor, Inc.. Fabrikant: Synacor, Inc.. Status van geslaagde/mislukte installatie: 1603.
Attachments
ZCO_Installatie_Onvolledig.png
ZCO_Installatie_Onvolledig.png (992.03 KiB) Viewed 3283 times

Return to “Zimbra Connector for Outlook”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests